שישי, 04 אוקטובר 2019 09:47

מדיני ההפטרה

נכתב ע"י

הלכות ההפטרה בשבת

שישי, 04 אוקטובר 2019 09:47

קריאת התורה בשבת - ב

נכתב ע"י

הלכות קריאת התורה בשבת

שישי, 04 אוקטובר 2019 09:46

קריאת התורה בשבת - א

נכתב ע"י

הלכות קריאת התורה בשבת

שישי, 04 אוקטובר 2019 09:45

הלכות תפילת שחרית של שבת

נכתב ע"י

הלכות תפילת שחרית של שבת

שישי, 04 אוקטובר 2019 09:45

קריאת שמע שעל המיטה בליל שבת

נכתב ע"י

קריאת שמע שעל המטה

שישי, 04 אוקטובר 2019 09:43

כיבוי הנר בשביל החולה בשבת

נכתב ע"י

כיבוי הנר בשביל החולה

שישי, 04 אוקטובר 2019 09:43

דברים האסורים לעשות לאור הנר - ב

נכתב ע"י

דברים האסורים לעשות לאור הנר

שישי, 04 אוקטובר 2019 09:41

דברים האסורים לעשות לאור הנר - א

נכתב ע"י

דברים האסורים לעשות לאור הנר

שישי, 04 אוקטובר 2019 09:40

הלכות בציעת הפת - ב

נכתב ע"י

הלכות בציעת הפת

שישי, 04 אוקטובר 2019 09:39

הלכות בציעת הפת - א

נכתב ע"י

הלכות בציעת הפת בשבת

עמוד 7 מתוך 196