ראשון, 10 נובמבר 2019 12:56

הוצאה בשבת - ב

נכתב ע"י
ראשון, 10 נובמבר 2019 12:55

הוצאה בשבת - א

נכתב ע"י
ראשון, 10 נובמבר 2019 12:55

ריצה והתעמלות בשבת

נכתב ע"י
ראשון, 10 נובמבר 2019 12:54

דין סעודה רביעית

נכתב ע"י
ראשון, 10 נובמבר 2019 12:54

מלאכה קודם ההבדלה

נכתב ע"י
ראשון, 10 נובמבר 2019 12:53

נר להבדלה - ב

נכתב ע"י
ראשון, 10 נובמבר 2019 12:52

נר להבדלה - א

נכתב ע"י
ראשון, 10 נובמבר 2019 12:52

הבשמים להבדלה - ב

נכתב ע"י
ראשון, 10 נובמבר 2019 12:51

הבשמים להבדלה - א

נכתב ע"י
ראשון, 10 נובמבר 2019 12:50

הבדלה על היין - ג

נכתב ע"י
עמוד 4 מתוך 196