ראשון, 19 יולי 2020 06:51

ניצול הכוחות הטמונים בנו

נכתב ע"י

איך ננצל את הכוחות הטמונים בנו

חמישי, 02 יולי 2020 07:17

לכוון את החיים למקום הנכון

נכתב ע"י

צריכים לדעת להיכן לנווט את החיים

שלישי, 30 יוני 2020 10:28

הלכות יז בתמוז

נכתב ע"י

חמשה דברים אירעו ביום י"ז בתמוז: נשתברו הלוחות, בטל התמיד, הובקעה העיר בתקופת חורבן הבית השני, שרף אפוסטומוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל.

שלישי, 30 יוני 2020 06:57

צריך לקיים את התורה בלי שאלות

נכתב ע"י

את התורה צריך לקיים בלי שאלות

שלישי, 30 יוני 2020 06:55

שמירת התורה בלי שאלות

נכתב ע"י

את התורה חייבים לשמור בלי שאלות

שלישי, 30 יוני 2020 06:54

יופי התורה מול דרך הרחוב

נכתב ע"י

יופיה של התורה מול דמיון הרחוב

שלישי, 30 יוני 2020 05:48

הצילני נא

נכתב ע"י

יעקב אבינו ע"ה התפלל וזעק מקירות ליבו לה' "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו", שאלו חז"ל לנה היה צריך הפסוק לכפול את דבריו? מיד אחי מיד עשיו, הרי לא היה לו עוד אח, והיה לו לומר מיד אחי בלבד, או מיד עשיו, אלא אמרו חז"ל יעקב אבינו ע"ה ראה ברוח קדשו את כל הדורות, ושם הבחין באותם שתי בחינות נוראות של עשיו הרשע, בחינה ראשונה מיד אחי, שמתנהג אתי כאח כביכול, שמנסה להפגין דאגה ואהבה ואכפתיות, אך בקרבו ישים ארבו וכל כוונתו אינה אלא להעבירו על דתו

ראשון, 21 יוני 2020 06:23

מחלוקת זו אש

נכתב ע"י

כמה המחלוקת היא רעה וגנות אדם שמכניס את עצמו לדברים שלא מבין בהם

חמישי, 18 יוני 2020 11:13

לעשות רצון הבורא

נכתב ע"י

למה נגזר עליי לעבוד ומה היעוד שלי בחיים

רביעי, 17 יוני 2020 06:16

לברוח מהמחלוקת!

נכתב ע"י

אפילו שבית דין לא מענישים קטנים, אבל במקום שיש מחלוקת ח"ו אינדרלמוסיא באה לעולם, והורגת קטנים וגדול

עמוד 3 מתוך 204