שני, 30 נובמבר -0001 00:00

סדר מבולגן

נכתב ע"י

איך עושים את סדר פסח, מה מעלת הלילה הגדול ואיך זוכים להפיק ממנו את מיטבו.

שני, 30 נובמבר -0001 00:00

כוחי ועוצם ידי

נכתב ע"י

דרשה חזקה בגנות מידת הגאוה וביטחון האדם בכוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה.

שני, 30 נובמבר -0001 00:00

סימנים בדרך

נכתב ע"י

אדם צריך להתבונן ולקחת מוסר מהסימנים הקטנים שמראים לו משמיים כדי שישתנה ולא לחכות למכות הגדולות.

שני, 30 נובמבר -0001 00:00

ונטמטם בם

נכתב ע"י

דרשה חזקה בגנות המאכלות אסורות המטמטמות ליבו של האדם עד שאין נכנסים בו דברי תורה.

שני, 30 נובמבר -0001 00:00

לעמוד איתן

נכתב ע"י

יכולת ההצלחה תלויה רק אם עומדים איתן באמונה חזקה מבלי לתת לרוחות זרות להפריע.

שני, 30 נובמבר -0001 00:00

אגואיסט

נכתב ע"י

עיקר הקרבת הקורבן הוא לב נשבר וההכנעה לפני השם, הפך האגואיזם שיש אצל כל אדם.

שני, 30 נובמבר -0001 00:00

השראת שכינה

נכתב ע"י

איך זוכים להשראת שכינה? מה עשה המשכן שהשם השרה את שכינתו שם?

שני, 30 נובמבר -0001 00:00

שבת קודש

נכתב ע"י

מעלת השבת הקדושה וחומרתה, כמה צריך להזהר בכבוד שבת.

שני, 30 נובמבר -0001 00:00

הטוב האמיתי

נכתב ע"י

אדם לא יודע מהו הטוב האמיתי וצריך לחפשו כמו שאמר דוד המלך 'ואני קרבת אלקים לי טוב'.

שני, 30 נובמבר -0001 00:00

טיפה ועוד טיפה

נכתב ע"י

מעלת ההתקדמות בעבודת השם וגם בדברים רוחנים הצריכים סבלנות ולבסוף מגיעים התוצאות

עמוד 195 מתוך 204