שלישי, 30 יוני 2020 06:54

יופי התורה מול דרך הרחוב

נכתב ע"י

יופיה של התורה מול דמיון הרחוב

שלישי, 30 יוני 2020 05:48

הצילני נא

נכתב ע"י

יעקב אבינו ע"ה התפלל וזעק מקירות ליבו לה' "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו", שאלו חז"ל לנה היה צריך הפסוק לכפול את דבריו? מיד אחי מיד עשיו, הרי לא היה לו עוד אח, והיה לו לומר מיד אחי בלבד, או מיד עשיו, אלא אמרו חז"ל יעקב אבינו ע"ה ראה ברוח קדשו את כל הדורות, ושם הבחין באותם שתי בחינות נוראות של עשיו הרשע, בחינה ראשונה מיד אחי, שמתנהג אתי כאח כביכול, שמנסה להפגין דאגה ואהבה ואכפתיות, אך בקרבו ישים ארבו וכל כוונתו אינה אלא להעבירו על דתו

ראשון, 21 יוני 2020 06:23

מחלוקת זו אש

נכתב ע"י

כמה המחלוקת היא רעה וגנות אדם שמכניס את עצמו לדברים שלא מבין בהם

חמישי, 18 יוני 2020 11:13

לעשות רצון הבורא

נכתב ע"י

למה נגזר עליי לעבוד ומה היעוד שלי בחיים

רביעי, 17 יוני 2020 06:16

לברוח מהמחלוקת!

נכתב ע"י

אפילו שבית דין לא מענישים קטנים, אבל במקום שיש מחלוקת ח"ו אינדרלמוסיא באה לעולם, והורגת קטנים וגדול

חמישי, 11 יוני 2020 12:27

תסתכל על הטוב

נכתב ע"י

אדם צריך להעריך את היותו יושב בארץ ישראל

חמישי, 11 יוני 2020 12:25

תבין שאתה ענק

נכתב ע"י

כל אדם צריך להעריך את המעשים שהוא עושה זה לא מובן מאליו

רביעי, 10 יוני 2020 08:26

חובת לימוד המוסר

נכתב ע"י

על זה אמרו חז"ל: "כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו" ועוד אמרו "אל תאמין בעצמך עד יום מותך" פירוש אפילו שאתה עכשיו עומד במדרגת צדיק, דע לך אם לא תתמיד בלימוד המוסר ותהיה בגדר אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה אין לך שום ערבות ושום ביטוח בעולם שלא תיפול, ויכול אתה חס ושלום אף להגיע למדרגת רשע.

ראשון, 31 מאי 2020 11:58

מתן תורה

נכתב ע"י

כיצד נתכונן לקראת חג מתן תורה

שלישי, 26 מאי 2020 10:44

איזהו עשיר? השמח בחלקו!

נכתב ע"י

אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, וצריכים לשאול, א. מהי אותה רוח שטות?, ב. מהיכן היא נכנסת? 

עמוד 2 מתוך 202