קרבנו

קרבנו

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

ויגבה לבו בדרכי השם

הגאווה היהודית, מעלת הערכה העצמית ביהדות, במצוות ובתורה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

קץ שם לחושך

תמיד יש סוף לכל חושך וירידה, גם ברוחניות וגם בגשמיות.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

יש דברים נסתרים

לא לחקור בדברים שהם מעל הבנתנו והם ניתנים לבורא.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

שבירת המידות

גנות המידות הרעות באדם ומעלת האדם המתרחק מהן.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

אמת ושקר

מעלת האמת והטובות הנובעות ממנו, וגנות השקר והחורבן אשר גורם.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

עולם הזה ועולם הבא

ההבדלים וההפכים בין עולם הזה לעולם הבא שהם כמו צרות זו לזו.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

אהבת חסד

מעלת מצוות חסד וההבדל בין עושה חסד לאוהב חסד.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

כח ההקרבה

מעלת חיוב ההקרבה בעבודת השם ותגמוליו בעולם הזה ובעולם הבא.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

מעלת הנסיונות

זכות האדם העומד בניסיונות, כח ההתגברות בניסיון להשפיע טובה על האדם ולרומם אותו.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

לשמוע את הבורא

מעלת ההתבוננות וההסתכלות בבריאה, איך להבין את דרכי השם.

עמוד 219 מתוך 221