קרבנו

קרבנו

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

כח ההקרבה

מעלת חיוב ההקרבה בעבודת השם ותגמוליו בעולם הזה ובעולם הבא.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

מעלת הנסיונות

זכות האדם העומד בניסיונות, כח ההתגברות בניסיון להשפיע טובה על האדם ולרומם אותו.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

לשמוע את הבורא

מעלת ההתבוננות וההסתכלות בבריאה, איך להבין את דרכי השם.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

כח מעשיו הגיד לעמו

האם ארץ ישראל שייכת לעם ישראל או לא, והאם הגוים צודקים שהם גרו לפנינו...

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

מעלת השמחה

השפעת ההתחזקות בשמחה על הרוחניות והגשמיות בעבודת הבורא.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

לברוח אל הקבה

איך למצוא את הדרכים המובילים אל השם ולעבודו בלב שלום...

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

דין הבורא

עומק הדין של האדם בעולם הזה ובעולם הבא כלפי הקדוש ברוך הוא.

שלישי, 16 ספטמבר 2014 18:07

אשר נשבעת לאבותינו

שיעור מרתק ומחזק, בספר תומר דבורה לרבנו משה קורדובירו זצוק"ל.
על מדת "אשר נשבעת לאבותינו".
שני, 15 ספטמבר 2014 18:07

תמרור לפניך

כל חיי האדם מוצבים לפניו תמרורים שמצייתים לו מה לעשות...
כמו שיודעים שתמרור מציל חיים, כך גם ההזהרות בתורה והקללות זה לצורך הזהרה להצלת חיים, ולא רק בעולם הזה גם לעולם הבא.
ראשון, 14 ספטמבר 2014 11:33

לומר תודה

דרשה חזקה בנושא הכרת הטוב.

כמה אדם צריך להודות לבורא העולם, על כל הטובות שעושה עימנו בכל יום ויום...

עמוד 218 מתוך 219