קרבנו

קרבנו

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

רק מהשם

אמונה חזקה דרושה לדעת שהכל מהשם ותמיד להביט למעלה ולדעת שהשם מכוון את הכל.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

ברוך השם

מעלת האדם ששם שמים שגור בפיו ותמיד אומר תודה לבורא.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

גיבור רוחני

מעלת הצדיק שבכוחו להלחם גם עם מלאכים ולשלוט על כל הבריאה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

צוחק מי שצוחק אחרון

צדיקים בהתחלה בקשיים אבל בסוף צוחקים, לעומת הרשעים שנראים צוחקים אבל בסוף...

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

עולם נעלם

הדרשה עוסקת בהתבוננות קדימה לעולם הבא ושהעולם הזה עראי וחולף כמו פרוזדור.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

בלי חשבון

כל אדם צריך לחיות עם חשבון, שכר מצווה כנגד שכרה ושכר עברה כנגד הפסדה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

להתאמץ בעבודת השם

כמה צריך להתאמץ ולא לתת לגוף שהוא תמיד רוצה מנוחה במיוחד ברוחניות שכל מצווה קטנה חשובה לנצח.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

גבורה יהודית

מהי הגבורה היהודית? למה הגויים שונאים אותנו? ומה יש לנו שאף אחד לא יכול לקחת מאיתנו?

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

מסירות נפש

כמה מסרו נפש יהודים בכל הדורות כולם וכמה הגוים ניסו לכבות את גחלת היהדות.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

נפלאות הבריאה

דרשה מרתקת על נפלאות וסודות הבריאה הניפלאה שלנו.

עמוד 204 מתוך 211