קרבנו

קרבנו

רביעי, 11 מרס 2020 20:40

אחדות

כשעם ישראל מאוחד אין למעלה ממנו

רביעי, 11 מרס 2020 20:38

האדם נברא כדי לתת

תכלית בריאתו של האדם על מנת שיתן

רביעי, 11 מרס 2020 20:37

אחריות לדור ההמשך

צריכים להיות אחראים על ההמשך שלנו

רביעי, 11 מרס 2020 20:28

תורת חיים

התורה היא חיינו ואנו בוחרים בה

רביעי, 11 מרס 2020 20:27

מדינה יהודית

עלינו לשמור על מדינה עם זהות יהודית

רביעי, 11 מרס 2020 20:25

זכות הקיום

חוקי התורה הם זכות הקיום של עם ישראל

רביעי, 11 מרס 2020 20:19

תקשיב להשם רק תרוויח

אם נקשיב להשם רק נרוויח מכך

שלישי, 18 פברואר 2020 19:03

יחס נכון

נתינת יחס מתאים ונכון לזולת

שלישי, 18 פברואר 2020 19:01

שליטה על הגוף והנשמה

אדם צריך לדעת איך לשלוט על הגוף והנשמה בניווט נכון

שלישי, 18 פברואר 2020 19:00

בן של מלך

אסור לשכוח שאנו בניו של מלך

עמוד 3 מתוך 244