חמישי, 04 דצמבר 2014 15:00

חיבוק דוב

שעם ישראל מנסה להיתחקות אחר מעשיהם של הגויים....אז מגיע חס ושלום חיבוק דוב...

פורסם ב- התבוננות
שלישי, 02 דצמבר 2014 15:31

גדול ממלאך

יהודי יכול בתפילה אחת שלו, ובמעשה קטן לבורא יתברך, לעקוף את מדרגת מלאך...

פורסם ב- שערי העבודה
ראשון, 30 נובמבר 2014 15:03

אל תאמין בעצמך

כל אדם צריך לפחד מעברות ואמרו חזל אל תאמין בעצמך עד יום מותך...

 

פורסם ב- התבוננות
רביעי, 26 נובמבר 2014 15:35

סוד הבית היהודי

מהו הסוד לקיום בית יהודי אמיתי בעם ישראל???

פורסם ב- קדושה וצניעות
שלישי, 25 נובמבר 2014 15:09

מפתח התפילה

אדם זוכה בכל יום להשתמש במפתח הגדול, התפילה. ולהיות קשור ומחובר להשם יתברך...

פורסם ב- שערי העבודה
שני, 24 נובמבר 2014 10:54

להיות עקבי

צריך ללמוד מיעקב אבינו איך להיות עקבי בעבודת השם.

פורסם ב- התבוננות
חמישי, 20 נובמבר 2014 15:44

שיחתן של עבדי אבות

בפרשת השבוע מוצאים אנו את המושג בחז"ל: "יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים", שהרי הרבה הלכות נאמרו בגזירה שווה, בהיקש ובלימוד כזה או אחר ואילו כאן בסיפור של אליעזר עבד אברהם בבואו לקחת אישה ליצחק אבינו עליו השלום מאריכה התורה וחוזרת על הדברים חזור ושנן. ובאמת הבה ונשאל מדוע? בוודאי שלימוד גדול יש כאן,

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 20 נובמבר 2014 11:21

מסירות נפש

בפרשת השבוע מוצאים אנו מאורעות ממאורעות שונים, החל ב"וירא אליו ה' באלוני ממרא" שבא הקדוש ברוך הוא לבקר את החולה ביום השלישי למילתו ועם כל כאביו וצערו מברית המילה רץ לקראת אורחיו כאדם שלא ראה אורחים מימיו.

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 20 נובמבר 2014 11:13

אמונה תמימה

בפרשת השבוע מספרת התורה הקדושה על אברהם אבינו, אבי המאמינים, איך עבד את בוראו, כמה האמין בו ובטח עליו ולא נבהל מפני כל. השם יתברך אומר לאברהם "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" וכו' וכתוב "וילך אברהם כאשר דבר אליו ה'" לא הלך מפני שהבטיחו הבטחות, אלא כאשר דבר אליו ה'- אך ורק מפני צוויו של השם יתברך.

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 20 נובמבר 2014 10:59

לדאוג למעשים שלנו

בפרשת השבוע אומרת התורה הקדושה. "אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלהים התהלך נח, ויולד נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפת" וכו'. לכאורה הדברים צריכים ביאור, מה הפירוש המילים אלה תולדות נח, נח איש צדיק? הרי כאן באה התורה לספר על תולדותיו של נח.

פורסם ב- דבר הרב
עמוד 10 מתוך 12