חמישי, 22 ינואר 2015 07:51

חושב שאתה חופשי?

אדם חושב שהוא הולך בעולם הזה חופשי ללא דין...

פורסם ב- מוסר
ראשון, 18 ינואר 2015 10:44

עקמימות שבלב

לכל אחד יש עקמימות בלב והוא צריך לישר אותו לדרך התורה.

פורסם ב- תורה ומצוות
חמישי, 15 ינואר 2015 09:13

סוד ההצלחה

סוד ההצלחה הוא להיות אדם ישר...

פורסם ב- דרך התשובה
שלישי, 13 ינואר 2015 08:24

לא עושים חשבון

עם ישראל חי במציאות קשה של שיעבוד מצרים, ובכל זאת לא עשו חשבון, והביאו ילדים לעולם לתוך מציאות קשה זו...

פורסם ב- התבוננות
חמישי, 08 ינואר 2015 10:42

חשבונות שמיים

בפרשת השבוע אומרת התורה הקדושה "ובני ישראל פרו וישרצו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם" אומרים חז"ל שכל אישה ילדה ששה בכרס אחת. כשמתבוננים בדברים הללו הדברים מתמיהים, איך עם ישראל שנמצא בשיעבוד נורא כל כך, במצב כזה מחפיר שהם עבדים, כפשוטו עבדים, כל אחד ואחד עבד לפרעה, עבד למצרים. גזלו מהם את חירותם, הרי אין דבר בעולם יותר נורא מלהיות עבד

פורסם ב- דבר הרב
ראשון, 04 ינואר 2015 07:41

מנהיג אחראי

נלמד כמה מעשי האדם עושים שינוי וצריך לקחת אחריות על כל פעולה

פורסם ב- מוסר
שבת, 03 ינואר 2015 18:26

לקחת אחריות

אדם צריך לחשב את מעשיו ולהיות אחראי לכל מה שקורה...

פורסם ב- מוסר
חמישי, 01 ינואר 2015 08:46

בך יברך ישראל

בפרשת השבוע אומרת התורה הקדושה: "ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים" וכו'. לאחר מכן אומרת התורה שאמר יעקב אבינו עליו השלום ליוסף: "קחם נא אלי ואברכם", ויעקב מברך אותם אבל שיכל את ידיו- שם יד ימינו על ראש הצעיר ושמאלו על ראש הבכור, ואז יוסף מנסה לשנות את פני הדברים, שישים ימינו על ראש הבכור, למה?

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 01 ינואר 2015 07:55

לדעת לרצות

אדם צריך ללמוד איך לרצות. ומה נכון לרצות...

פורסם ב- שערי העבודה
חמישי, 01 ינואר 2015 07:52

שלמות

אדם תמיד צריך לשאוף להגיע אל השלמות...

פורסם ב- שערי העבודה
עמוד 8 מתוך 12