שני, 30 נובמבר -0001 00:00

יעקב ועשו

ההבדל הגדול בין יעקב ועשו, בין עולם הזה לבין עולם הבא, ליעקב יש גם עולם הזה וגם עולם הבא ולעשו לא.

פורסם ב- מוסר
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

סמוי מן העין

אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין וכל דבר שהוא יושב בסתר - הוא עליון.

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

יש מנהיג לעולם

אברהם אבינו, אבי האומה, מי הוא היה ואיך זכה לדרגה כזו גבוהה?

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

למות על קידוש השם

היהודי תמיד היה מוכן להקריב את עצמו למות על קידוש השם והעיקר שנשמתו תשאר טהורה.

פורסם ב- יהדות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

ברח מהמבול!

העולם בחוץ הוא מבול סוער ואילו בתי מדרשות הם תיבתו של נח שאפשר להנצל מהמבול.

פורסם ב- יהדות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

קין והבל

מיהו קין ואיך אנחנו רואים את עצמנו במקומו ומיהו הבל ואיך נראה את העולם מנקודת מבטו...

פורסם ב- יהדות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

הצור תמים פעלו

כל מעשיו של השם הם לטובת עמו ישראל וגם מה שהחסיר מאיתנו הכל למעננו שנתקשר אליו תמיד.

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

חבל על הצואר

ההרגשה בין ראש השנה ליום הכיפורים, הכל תלוי ועומד והכל עתיד להחתם ביום הקדוש יום הכיפורים.

פורסם ב- ימים נוראים
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

לרדוף אחר הצדק

מטרת האדם לחפש את מידת האמת ולהדבק שכל מעשיו יהיו בצדק ויושר.

פורסם ב- מידות
עמוד 6 מתוך 6