שני, 30 נובמבר -0001 00:00

לשמור על המחשבה

דרשה חזקה על שמירת המחשבה - כמה חזק כח המחשבה.

פורסם ב- קדושה וצניעות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

פצצת זמן מתקתקת

הרצאה חזקה בנושא קדושה וצניעות - כמה צריך להזהר מעבירות אלו ביותר.

פורסם ב- קדושה וצניעות

נלמד מוסר גדול מבלק ובלעם שהלכו בדרך לא טובה ומשמיים נתנו להם כפעולתם, ואם אנחנו נלך בדרך טובה יסייעו לנו.

פורסם ב- עידוד
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

תורה תמימה

התורה שלנו שלמה ללא שום דופי ומי שדבוק בה דבוק בחי החיים.

פורסם ב- תורה ומצוות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

שלום אדוני המלך

לעתיד לבוא המשחק שלום אדוני המלך יהיה מציאותי - לפני מי שאמר והיה עולם!

פורסם ב- מוסר
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

מה רצון השם

לפעמים אנו מתבלבלים ולא יודעים מה רצון השם באמת ובסוף עושים את ההפך.

פורסם ב- התבוננות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

דרישת שלום

כל אחד צריך להקשיב טוב כי לפעמים נותנים לו משמים דרישת שלום.

פורסם ב- עידוד
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

תלחם תרויח

רק מי שנלחם יכול לנצח את יצרו ולהרויח את שכרו.

פורסם ב- דרך התשובה
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

כל מצוותך אמונה

כל המצוות אמורות להביא אותנו לאמונה רק צריך להתבונן.

פורסם ב- התבוננות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

בן של מלך

כל יהודי צריך להרגיש שהוא בן של מלך ובכך ימנע מעצמו לרדת לבאר שחת.

פורסם ב- עידוד
עמוד 3 מתוך 6

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים