שני, 30 נובמבר -0001 00:00

משקפים ורודות

איך אפשר להסתכל תמיד בצורה חיובית וחייכנית על העולם? דרשה חזקה כיצד לראות עם העין השלישית את העולם במשקפים ורודות.

פורסם ב- מוסר
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

דרישת שלום חמה

מהי מעלתה של העידוד? איך היינו עובדים את השם אם היינו מקבלים דרישת שלום חמה מהבורא?

פורסם ב- עידוד
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

כמו בפעם הראשונה

איך אפשר להגיע להתלהבות עד שכל מצווה ומצווה וכל עבודת השם תהיה תמיד כמו בפעם הראשונה.

פורסם ב- דרך התשובה
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

רקב עצמות קנאה

גנות הקינאה שגורמת לאדם להאבד מהעולם הזה ומהעולם הבא ולא נותנת לו לא מנוחת הנפש ולא מנוחת הגוף.

פורסם ב- מידות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

האור שבה מחזירה למוטב

כוחה של התורה הקדושה שאמר הקב''ה מוטב שאותי עזבו ותורתי שמרו שהאור שבה מחזירם למוטב.

פורסם ב- תורה ומצוות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

אין חיים בלי תורה

התבוננות אמיתית איך נראים החיים בלי תורה ובלי יראת שמים, כמה צריך להוקיר את התורה שנותנת חיים אמתיים לעושיה.

פורסם ב- התבוננות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

להשתעבד לבורא

איך אפשר להשתעבד לבורא זאת על ידי אמונה והכנעה לפני השם ועי''ז זוכים לנפלאות.

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

חתמת ערבות

במתן תורה ביקש הקב''ה ערבים והילדים שלנו הם הערבים. אוי לדור היתום הזה שאנו משליכים את ילדינו...

פורסם ב- מוסר
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

תלמד להתבונן

חשיבות ההתבוננות בחיים, בעבודת השם ובתפילה, כמה האדם מפסיד מחוסר ההתבוננות.

פורסם ב- התבוננות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

אמונה תמימה

שיעור מרתק עקב פטירת אמו של מורנו הרב שנפטרה השבוע, מעלת אמונתה התמימה וצניעותה היתרה שהייתה מנת חלקה.

פורסם ב- אמונה וביטחון
עמוד 8 מתוך 11