בפרשת השבוע אומרת התורה הקדושה: "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור והנה מן היאור עולות שבע פרות" וכו' אמר על כך מרן שר התורה רבינו עובדיה יוסף זכותו יגן עלינו, שתמיד חג החנוכה יחול בפרשת מקץ שיש בה רמז גדול על ניצחונם של המכבים על היוונים: שבע הפרות הדקות והרעות, רמז למכבים שהיו מעטים וחלשים ושבע הפרות הבריאות והטובות רמז ליוונים החזקים והגיבורים אוכלי החזיר, שקץ ועכבר שגופם חסון כאלונים ועם כל זאת "ותבלענה שבע הפרות הרזות את שבע הפרות השמנות והנה מראיהן רע כאשר בתחילה.

פורסם ב- דבר הרב
שני, 30 יוני 2014 15:31

אני מבטיח

קצע מצחיק כמה אדם משלה את עצמו ומבטיח להתחזק בעת צרה, אבל בריבוי הטובה שוכח את הכל.

שני, 30 יוני 2014 15:31

כפייה חילונית

סיפור מרתק על הכפייה החילונית בארצנו שקרה עכשיו, כמה המדינה נלחמת בדת שלה עצמה.

פורסם ב- אקטואליה
שני, 30 יוני 2014 15:31

שהבדילנו מין הגויים

קטע קצר ומצחיק עד כמה נסחפנו ושמנו את כל תכליתנו בגויים הטמאים בעולם הזוהר.

שני, 30 יוני 2014 15:31

מלחמת היצר

עצות ותחבולות כיצד להלחם ולהתגבר על היצר הרע ע"י ללמוד ממעשיו שלו נגדו.

פורסם ב- דרך התשובה
שני, 30 יוני 2014 15:31

זהירות כלב נושכת!

קטע מצחיק על פריצות הגויות המסתובבות בראש כל חוצות, והעוון החמור של מי שנמצא עם גויה אשר לעתיד לבוא תהיה קשורה בו ככלב.

פורסם ב- קדושה וצניעות
שני, 30 יוני 2014 15:31

המונדיאל

מה יוצא מההשקעה הרבה שאדם מבזבז מחייו מול הכדורעגל, וכמה כוחה של הקרבה שיהודי מקריב למען הבורא.

פורסם ב- אקטואליה
שני, 30 יוני 2014 15:31

מסירות נפש

סיפור מרתק על יהודים הרחוקים מתורה שמסרו נפשם על קידוש השם למען השבת הקדושה ושרו לשבת בעודם על המוקד.

שני, 30 יוני 2014 15:31

מי אתה

בעולם האמת אדם יתבע מה מעשיו שלו ואפילו זכות מעשיו של אבותיו לא יועילו לו.

פורסם ב- מוסר
שני, 30 יוני 2014 15:31

פייסבוק

קטע חזק על ההרס והחורבן שיש באינטרנט ובמיוחד ההרס שהביא איתו הפייסבוק שנראה כל כך מפתה ומקור להפצת יהדות אבל בסופו חורבן של בתים ונערים...

פורסם ב- אקטואליה
עמוד 1 מתוך 6