חמישי, 19 ספטמבר 2019 11:55

סכנת הדת במדינת ישראל

סכנת הדת השורה בימינו

פורסם ב- התבוננות
ראשון, 08 ספטמבר 2019 18:40

עולם התורה בסכנה

עולם התורה בתקופתנו בסכנה איומה

פורסם ב- התבוננות
שלישי, 02 אפריל 2019 13:14

מדינת ישראל או ישמעאל

מדינתנו נקראת ישראל האם כן הוא הדבר?

פורסם ב- התבוננות
שני, 09 פברואר 2015 18:29

צוואתו של מרן

קמה וגם ניצבה לעומתי דמותו של אביר הרועים רשכבה"ג פוסק הדור במלא הודו והדרו הלא הוא מרן מלכא רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל זיע"א, אשר זכינו לראותו במו עינינו בדורינו זה יתמי דיתמי, שהיה ללא כל ספק שייך לדורות של לפני חמש מאות שנה ויותר. איך ירד מן ההר אל העם, איך נתן שיעורים פשוטים לבעלי בתים, בזמן שיכל לכאורה להתעלות ולכתוב עוד פסקים ועוד ספרים ועוד ללמוד ולהתעלות. לכאורה עלולה להתגנב עוד למוחנו מחשבה שאולי ח"ו בגלל ירידתו אל העם הפסיד.

פורסם ב- דבר הרב