שני, 30 יוני 2014 15:31

ראיה נכונה - מס' 14

מוסר מחזק על שמירת העינים וקדושת האדם, ומעלת הצניעות והקדושה של בת ישראל, וחומרת הפריצות והכשלת הרבים.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה