שלישי, 20 מרס 2018 11:20

חירות אמיתית

 כדי לצאת ממצרים ולקבל תורה היה עלינו להראות בעצמינו את החירות האמתית שהיא "ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד"

פורסם ב- דבר הרב
שישי, 08 ספטמבר 2017 12:53

מעלת השתיקה

רבותיי, לדעת להתגבר! זרקו לך מילה אל תתנפח מיד 

פורסם ב- מידות
שני, 05 ינואר 2015 07:36

צדקה אמיתית

עלינו ללמוד מגדולי ישראל כיצד מקיימים את מצוות הצדקה בדרך הנעלית ביותר

פורסם ב- סיפורי צדיקים
שני, 30 יוני 2014 15:31

מעלת הצדקה - מס' 3

מעלת נתינת הצדקה וכוחה, כמה משפיעה שפע טובה ופרנסה למי שנותן צדקה כראוי וכמה חמור מי שמקמץ ידיו מלתת צדקה.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה