רביעי, 04 דצמבר 2019 09:31

הכל משמיים חוץ מיראת שמיים

ישנו כאן מסר עצום לכל הדורות כולם, חז"ל אומרים שכל מה שהשי"ת הבטיח ליעקב, וכל הבטחה שישנה מן השמיים לאדם זה בתנאי שלא יחטא, אבל אם חטא הפסיד

פורסם ב- דבר הרב
שלישי, 19 נובמבר 2019 07:09

אמור מעט ועשה הרבה

עלינו ללמוד את הכלל אמור מעט ועשה הרבה, שהרי בזמן שאדם אומר ולא עושה יוצא כשקרן, אבל בהיפך כשאדם אומר מעט ועושה הרבה, כולם עומדים משתהים ומעריכים את פעלו.

פורסם ב- דבר הרב
רביעי, 07 אוגוסט 2019 06:32

עלון קרבנו החדש

!הכירו את עלון קרבנו המשודרג

פורסם ב- קרבנו בשטח
ראשון, 13 ינואר 2019 08:09

חינוך הילדים בדרך השם

לצערנו כמה אסונות שמענו בזמן האחרון שילדים קטנים מתו ב"מ בטרם עת, אם זה שנשכחו ברכב בקיץ, אם בתאונות, אם בשריפות, אם במחלות, השם יצילנו, כמה זה מחייב אותנו בתור הורים, ואפילו לא בתור הורים, אלא באחריות המוטלת על כתפינו, על ילדים רכים אלה

פורסם ב- דבר הרב
ראשון, 30 דצמבר 2018 09:14

להכיר טובה

תפיסת עולמם של כל הכופרים בהשם יתברך ובתורתו. בל נטעה, אין כפירתם בה' נובעת מתוך אידאולוגיה כזו או אחרת, כל כפירתם נובעת אך ורק מתוך מניע אחד, איך להוכיח שהעולם כולו, כולל כל אשר בו מאדם עד בהמה, עופות, דגים, עצים, ירח, כוכבים ומזלות, הכל בכל מכל כל, נוצר באופן מקרי ח"ו, כאילו שאין דין ואין דיין, עולם ללא בורא ומנהיג ח"ו, ואיש כל הישר בעיניו יעשה, שזוהי למעשה מטרתם הסופית, לעשות ככל העולה על רוחם.

 

פורסם ב- דבר הרב
ראשון, 25 נובמבר 2018 06:32

איך מנצחים את היצר הרע?

כשאדם נמצא בעת צרה, הוא מאוד מתוח ואינו יודע לסדר את מחשבותיו, ואם באותם רגעים קשים, מפנה את ליבו לתפילה זכה מעומק הלב, דבר ראשון שהרוויח, זה יישוב דעת, זאת מלבד הסיעתא דשמיא שיקבל וודאי מן השמיים

פורסם ב- דבר הרב
רביעי, 11 יולי 2018 05:50

מנהיג אמת

במילים אחרות השם יתברך פיטר את אליהו הנביא ממשרתו ולמה כי לא דיבר כביכול טוב על בניו של מקום. ועל זה שאמר אליהו חיללו בריתך קיבל עונש שצריך לבא לכל ברית הנעשית בעולם כדי להעיד שאכן עם ישראל מקיים מצוות ברית מילה.

פורסם ב- דבר הרב
שני, 02 יולי 2018 09:26

אוהבי ישראל

אדם העומד על חוף הים, ורואה ילדים קטנים הרצים אל תוך מי הים הגועשים ושוצפים, עומד וצועק בקולי קולות, היעלה על דעתו של מישהו לומר לו 'בסדר אנו מבינים אבל למה אתה צועק, דבר בשקט', וודאי שאי אפשר לדבר בשקט כשרואים סכנה, מי שאוהב ואכפת לו, לא יכול להישאר אדיש לנוכח הסכנה.

 

פורסם ב- דבר הרב
ראשון, 24 יוני 2018 07:12

מידת הגאווה טובה או רעה?

אחים יקרים הבה נפנים את הדברים הללו, שהם ממש יסודיים ביותר, גם לחיי התורה, וגם לחיי המשפחה, שהרי אמרו חז"ל, "מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל", פירוש: אדם גאוותן, אפילו אנשי ביתו שונאים אותו. בקיצור, הגאוותן לא מצליח לקבל את מה שרוצה, ורק סובל מצפיית שווא לכבוד מדומה

פורסם ב- דבר הרב
שלישי, 22 מאי 2018 11:13

קדושת העיניים

אדם הנותן עיניו במה שאינו שלו, את מה שביקש לא מקבל ואת מה שיש בידו לוקחים ממנו. 

פורסם ב- דבר הרב
עמוד 1 מתוך 4