חמישי, 03 נובמבר 2016 11:22

לאהוב כל יהודי

נח הסתפק בכך שבנה תיבה, ואם בני דורו לא אכפת להם- גם לו לא אכפת. ועל זה אומר המדרש: שכשיצא נח מהתיבה וראה שחרבו פני האדמה, ואין כלום בעולם, הכל שממה, כולם כולם מתו: בני אדם, בעלי חיים. הכל נשחת. היה בוכה ומצטער.

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 20 נובמבר 2014 10:59

לדאוג למעשים שלנו

בפרשת השבוע אומרת התורה הקדושה. "אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלהים התהלך נח, ויולד נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפת" וכו'. לכאורה הדברים צריכים ביאור, מה הפירוש המילים אלה תולדות נח, נח איש צדיק? הרי כאן באה התורה לספר על תולדותיו של נח.

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 06 נובמבר 2014 14:41

ספר האמונה

ספר בראשית הוא ספר האמונה המלמד אותנו על מעשה אבות ומציאות הבורא.

פורסם ב- אמונה וביטחון