חמישי, 02 פברואר 2017 11:51

כח השמיעה

שמיעה זה דבר גדול, וכח עצום שישנו באדם, עד כמה אדם יכול להשתנות מקצה לקצה, משמיעת דבר אחד. כמו שאנו יודעים, מהו כחו למשל של לשון הרע רח"ל, עד לאן זה יכול לשנות חשיבתו של אדם על חברו, שהיה מעריכו מאוד, ובין רגע השתנתה דעתו עליו מקצה לקצה, עד שאינו יכול אפילו לדבר עמו ולהסתכל בפניו, בין רגע הפך מאוהב לאויב. מה קרה, למה ככה השתנו פניו לחבירו? מספיק מילה אחת, וכבר כל הקערה נהפכה על פיה.

פורסם ב- דבר הרב
שני, 26 ינואר 2015 07:08

הכל מקרה

בכל מקום אפשר לומר שיש כאן מקרה אבל מי שרואה באמת רואה שכל מקרה הוא רק מהשם.

פורסם ב- אמונה וביטחון
חמישי, 22 ינואר 2015 11:12

למען תספר באוזני בנך

בפרשת השבוע אומרת התורה הקדושה: "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אותותיי אלה בקרבו ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה'". בפרשה זו מסביר הקדוש ברוך הוא למשה דבר שעוד לא הוסבר בפרשיות הקודמות. בפרשיות קודמות מצינו "למען ספר שמי בכל הארץ", כי אין כה' אלוקינו וכו' אבל כאן נדבך חדש "ולמען תספר.." מה? עד כדי כך? בשביל שיהיה סיפור טוב מענים אומה שלימה?

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 22 ינואר 2015 07:51

חושב שאתה חופשי?

אדם חושב שהוא הולך בעולם הזה חופשי ללא דין...

פורסם ב- מוסר