שני, 25 מאי 2015 06:25

עשה עצמך כמדבר

בענווה יתרה לאהוב ולקרב כל יהודי. לא משנה באיזו מדרגה אתה עומד ובאיזו מדרגה חברך עומד. תמיד לדעת שאני כאן בשבילו, בשביל האחר, בכל מצב.

פורסם ב- דבר הרב