חמישי, 09 אפריל 2015 00:00

עזות דקדושה

יש עזות של קדושה דהיינו "לא יבוש מפני המלעיגים עליו" בעבודת השם יתברך, ויגבה ליבו בדרכי השם. ויש עזות רעה דהיינו אדם חוצפן רשע גס רוח, ומה שאמרו חז"ל שבדור המשיח תהיה חוצפה רעה, אבל מכח החוצפה הרעה יגיעו גם לחוצפה ועזות של קדושה, ולא יעשו חשבון לאף אדם בעבודת השם יתברך.

פורסם ב- דבר הרב