חמישי, 10 אוקטובר 2019 07:49

להמשיך את הרוחניות

עכשיו נוכל להבין היטב למה מצוות סוכה באה מיד אחרי כיפור, אחרי שהנשמה התעלתה לגבהים רמים ונעלים ביום הקדוש, אזי גם הגוף העכור, מתקדש בבחינת "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי"

פורסם ב- דבר הרב
שני, 17 ספטמבר 2018 05:36

שמחה של קדושה

כל מצווה ומצווה באבר הפרטי לו היא מיוחדת, אבל שונה היא מצוות סוכה, מכל המצוות כולם, שאותה מקיימים, על ידי כניסת הגוף כולו, לתוך המצווה, דהיינו לסוכה, עכשיו נוכל להבין היטב למה מצוות סוכה באה מיד אחרי כיפור, אחרי שהנשמה התעלתה לגבהים רמים ונעלים ביום הקדוש, אזי גם הגוף העכור, מתקדש בבחינת האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 20 נובמבר 2014 10:47

אהבת השם לישראל

בסיעתא דשמיא רבה וברחמים מרובים של השם יתברך זכינו לעבור את ימי חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. והנה אנו ניצבים בפתחו של חג הסוכות, זמן שמחתנו. אומר הזוהר הקדוש "שמאלו תחת לראשי" זה יום הכיפורים, שמאל דהיינו דינים, שהיינו ניצבים בדין לפני הקדוש ברוך הוא בשעת החתימה, מי לחיים ומי להיפך חס ושלום.

פורסם ב- דבר הרב
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות סוכות

הלכות סוכה בקצרה, דיני סוכה הכשרה ופסולה, והלכות ארבעת המינים.

שני, 30 נובמבר -0001 00:00

לברוח מהרע

דרשה מרתקת על הכרה ברע ולדעת איך לברוח ממנו, ומי שאינו מכיר ברע בסוף מגיע לשפל המדרגה.

פורסם ב- חגים ומועדים
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

חג סוכות

מעלת החג וההתבוננות בתכליתו שהעולם הזה עראי כנגד שבעה ימי החג.

פורסם ב- חגים ומועדים
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

מעלת השמחה

השפעת ההתחזקות בשמחה על הרוחניות והגשמיות בעבודת הבורא.

פורסם ב- עידוד