שני, 30 יוני 2014 15:31

הדלקת נרות שבת

המשך דינים והלכות הדלקת הנרות, ברכת ההדלקה ופרטים נוספים.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות ערב שבת

הלכות הדלקת נרות שבת, דינים נחוצים שחייבים לדעת בין איש ובין אישה.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות ערב שבת

דיני הדלקת נרות שבת, מעשרות, והפרשת חלה

פורסם ב- הלכות שבת