שני, 30 יוני 2014 18:31

הלכות ערב שבת

דיני הדלקת נרות שבת, מעשרות, והפרשת חלה

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 18:31

הלכות ערב שבת

דיני הדלקת נרות שבת, מעשרות, והפרשת חלה

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 18:31

הלכות ערב שבת

דיני הדלקת נרות שבת, מעשרות, והפרשת חלה

פורסם ב- הלכות שבת