ראשון, 27 מרס 2016 07:22

ארגון החסד - קרבנו

זכינו לשמח משפחות רבות ביום הפורים!

פורסם ב- קרבנו בשטח
שני, 21 מרס 2016 11:04

מצוות מתנות לאביונים

מהי מצוות מתנות לאביונים? מה שורש המצווה? ואיך ניתן לקיימה בהידור?

פורסם ב- קרבנו בשטח
שני, 23 פברואר 2015 11:18

מתכוננים לפורים

כל המשתדל להיות עושה מעשה להרים קרן התורה ולומדיה יזכה לראות בהרמת קרן ישראל

פורסם ב- קרבנו בשטח