שלישי, 03 נובמבר 2015 08:32

מרחיבים את הדירה

האם מותר למשפ' לוי לבנות תוספת בניה אף ביודעם שזה יזיק למשפ' כהן, אשר בעקבות הבנייה דירתם תחשיך ואולי אף ירד ערכה?

פורסם ב- משפטי התורה