שלישי, 03 מרס 2015 13:25

מציאת שיקים ברחוב

שאלה: מה הדין במקרה שאדם מצא שיק ברחוב: האם עליו להחזירו לבעל השיק, או למסרו לשם הנקוב בשיק, או שמא יכול לקחתו לעצמו?

פורסם ב- משפטי התורה