שני, 30 יוני 2014 15:31

מעלת הנסיונות - מס' 10

כמה חשוב להבין שכל נסיון בא לרומם את האדם ולהרים אותו ולקרב אותו לעבודת הבורא.

פורסם ב- דיסקים לצפייה