חמישי, 22 אוגוסט 2019 14:38

ענווה מול גאווה

הבסיס לדבקות בקדוש ברוך הוא רק על ידי מידת הענווה

פורסם ב- מידות
רביעי, 13 פברואר 2019 14:15

אגואיסט

הדרך להצלחה מתחילה בנתינה

פורסם ב- מידות
ראשון, 18 נובמבר 2018 13:14

עבודת המידות

חובת עבודת המידות

פורסם ב- מידות
ראשון, 11 יוני 2017 06:12

אסור למהר בעבודת השם

אדם שבהול ועושה כל מעשיו בחיפזון ובלי מחשבה מאבד הכל

פורסם ב- דבר הרב
רביעי, 13 אפריל 2016 11:44

לראות במעלת חברינו

אדם שרואה במעלת החבר, ושמח בשמחתו, גם זוכה לעולם הזה וגם לעולם הבא!

על מי אמר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולים לדור בעולם??

שני, 30 יוני 2014 15:31

אהבת חינם - מס' 65

מעלת האחדות שעל ידה יבנה בית המקדש וחומרת בין אדם לחברו שבגללה נחרב הבית כמעט אלפיים שנה.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 15:31

ענווה וגאווה - מס' 38

מעלת המידות באדם והחשיבות שלהם, כמה חשובה מידת הענווה וכמה מגונה מידת הגאווה.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 15:31

ואהבת לרעך כמוך - מס' 36

חיזוק במצוות "ואהבת לרעך כמוך", זהירות בכבוד בין אדם לחברו וחשיבות כבוד הזולת.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
עמוד 1 מתוך 4