שני, 18 יוני 2018 09:44

מחלוקת

האם באמת דאג קרח על כבודם של כל ישראל? או שמא דאג על כבודו העצמי? אם אכן דבריו כנים הם מדוע ביקש שררה לעצמו? הרי לטענתו אין צורך במנהיג כלל כי כל העדה כולם קדושים

פורסם ב- דבר הרב
שני, 18 יוני 2018 09:44

מחלוקת

האם באמת דאג קרח על כבודם של כל ישראל? או שמא דאג על כבודו העצמי? אם אכן דבריו כנים הם מדוע ביקש שררה לעצמו? הרי לטענתו אין צורך במנהיג כלל כי כל העדה כולם קדושים

פורסם ב- דבר הרב
שני, 18 יוני 2018 09:44

מחלוקת

האם באמת דאג קרח על כבודם של כל ישראל? או שמא דאג על כבודו העצמי? אם אכן דבריו כנים הם מדוע ביקש שררה לעצמו? הרי לטענתו אין צורך במנהיג כלל כי כל העדה כולם קדושים

פורסם ב- דבר הרב
שני, 18 יוני 2018 09:44

מחלוקת

האם באמת דאג קרח על כבודם של כל ישראל? או שמא דאג על כבודו העצמי? אם אכן דבריו כנים הם מדוע ביקש שררה לעצמו? הרי לטענתו אין צורך במנהיג כלל כי כל העדה כולם קדושים

פורסם ב- דבר הרב
שני, 18 יוני 2018 09:44

מחלוקת

האם באמת דאג קרח על כבודם של כל ישראל? או שמא דאג על כבודו העצמי? אם אכן דבריו כנים הם מדוע ביקש שררה לעצמו? הרי לטענתו אין צורך במנהיג כלל כי כל העדה כולם קדושים

פורסם ב- דבר הרב
שני, 18 יוני 2018 09:44

מחלוקת

האם באמת דאג קרח על כבודם של כל ישראל? או שמא דאג על כבודו העצמי? אם אכן דבריו כנים הם מדוע ביקש שררה לעצמו? הרי לטענתו אין צורך במנהיג כלל כי כל העדה כולם קדושים

פורסם ב- דבר הרב