שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות מוקצה

שיעור קצר בנושא טלטול כלאחר יד, צדדי ההיתר והאסור בדבר.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות מוקצה

המשך דינים מוקצה כלי שמלאכתו לאיסור.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות מוקצה

מהו ביטול כלי מהיכנו, מתי אסור ומתי מותר.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות מוקצה

שיעור שלישי על מוקצה מחמת גופו, עצמות קליפות ופינוי השולחן.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות מוקצה

שיעור קטן המשך להלכות מוקצה מחמת גופו וכלי שמלכתו לאיסור.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות מוקצה

הקדמה ללימוד הלכות שבת, והלכות מוקצה, מוקצה מחמת גופו וכלי שמלאכתו לאיסור.

פורסם ב- הלכות שבת