שני, 30 נובמבר -0001 00:00

אם בחקתי תלכו

שעושים ישראל רצונו של מקום ועמלים בתורה השם נותן להם את כל צרכיהם.

פורסם ב- מוסר
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

לחיות בשקר

דרשה חזקה כמה האדם חי בשקר. וכדי להתנתק מהשקר צריך להידבק בבורא.

פורסם ב- יהדות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

להידבק במידותיו

פתיח לספר תומר דבורה של רבנו משה קורדובירו זצוק"ל

פורסם ב- תומר דבורה
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

תסתכלו עלי

כמה האדם שהוא בלי תורה מחפש רק שיסתכלו עליו. מה שאין כן בתורה...

פורסם ב- יהדות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

התכלית

מה היעוד והתכלית של האדם בעולם

פורסם ב- התבוננות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

אצבע מכוונת

התורה מכוונת אותנו אל האמת ואנו צריכים לקבל ולקיים.

פורסם ב- מוסר
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

תורת האדם

מהי תורת האדם - האדם השלם שהוא משלים את הבריאה.

פורסם ב- יהדות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

אינציקלופדיה יהודית

יש לנו את הדרך הנכונה הכתובה לנו מששת ימי בראשית ועל פיה אנו צריכים ללכת

פורסם ב- דרך התשובה
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

לקיחת אחריות

האדם צריך לדעת שהוא לוקח אחריות ועליו להיות ערני

פורסם ב- התבוננות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

מחה את זכר עמלק

המצווה למחות את עמלק המקרר אותנו בעבודת השם.

פורסם ב- יהדות
עמוד 8 מתוך 25

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים