שני, 30 נובמבר -0001 00:00

סימנים בדרך

אדם צריך להתבונן ולקחת מוסר מהסימנים הקטנים שמראים לו משמיים כדי שישתנה ולא לחכות למכות הגדולות.

פורסם ב- התבוננות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

לעמוד איתן

יכולת ההצלחה תלויה רק אם עומדים איתן באמונה חזקה מבלי לתת לרוחות זרות להפריע.

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

אגואיסט

עיקר הקרבת הקורבן הוא לב נשבר וההכנעה לפני השם, הפך האגואיזם שיש אצל כל אדם.

פורסם ב- מידות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

השראת שכינה

איך זוכים להשראת שכינה? מה עשה המשכן שהשם השרה את שכינתו שם?

פורסם ב- מוסר
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

הטוב האמיתי

אדם לא יודע מהו הטוב האמיתי וצריך לחפשו כמו שאמר דוד המלך 'ואני קרבת אלקים לי טוב'.

פורסם ב- מוסר
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

להתקרב יותר

תמיד לשאוף להתקרב עוד ועוד ולא להסתפק ברמה הרוחנית הקבועה.

פורסם ב- מוסר
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

לשמוע את האמת

אדם תמיד משקר את עצמו ולא מוכן לשמוע מה שהוא צריך לתקן אפילו אם זה האמת.

פורסם ב- מוסר
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

זהירות תהום

כמה אפשר להדרדר ולא להתבונן עד שאדם מגיע לתהום שממנה כבר אי אפשר לעלות בחזרה.

פורסם ב- מוסר
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

התרסקות

עד מתי ידרדרו את הנוער בדורנו, לאן הם מחפשים לרדת ולהתרסק עד לאבדון.

שני, 30 נובמבר -0001 00:00

ר' יעקב אבוחצירא והרמב'ם

שבח הצדיקים ומעלתם ואיך הגיעו לדרגות שהגיעו.

פורסם ב- מוסר
עמוד 21 מתוך 25