שני, 30 יוני 2014 15:31

מצלמה נסתרת - מס' 50

חיזוק בעניין 'עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשך בספר נכתבים' - כל פעולה שאדם עושה נזכרת ונרשמת בשמים, ואין מעשה לטוב או לרע שנשכח.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 15:31

מלחמה תמידית - מס' 49

המלחמה הקשה עם היצר הרע, איך להתמודד עמה ולא להתייאש, ומהם הדרכים של היצר להפיל את האדם?

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 15:31

כמה זה עולה לי - מס' 48

התבוננות בשכר המצוות והפסד העברות, האם באמת שווה לעבור עבירה שאחרי רגע נעלמת ואח"כ להצטער עליה ימים רבים?

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 15:31

היופי שבקדושה - מס' 39

חומר איסור פגם העיניים ופגם הברית, מעלת הצניעות וחומרת הפריצות בדורינו.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 15:31

אין למו מכשול - מס' 33

דרשה חזקה על חומר איסור לתת מכשול ולהחטיא את הרבים, גנות התקשורת והעיתונות, האינטרנט והטלויזיה.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 15:31

קח לך סמים - מס' 30

מוסר חזק על ההרגל המגונה שבהתמכרות לסמים ולאלכוהול, איך מונעים את זה ואיך יוצאים מזה...

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 15:31

מקדש מעט - מס' 29

כמה חשוב לכבד את בתי הכנסיות ובתי המדרשיות שהם בחינת "מקדש מעט" בפרט בזמן התפילה וקריאת התורה.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 15:31

כח הדיבור - מס' 27

זהירות מכח הדיבור של האדם, כמה הוא פועל לטוב ולרע, כמה צריך להזהר משבועות ומכל דיבור אסור.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 15:31

עוצמת התורה - מס' 20

מעלת לימוד התורה הקדושה, ואיך אפשר "לגנוב" זמן במשך היום ללמוד תורה ולא לתת ליצר הרע להעביר את האדם ללא תורה.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 15:31

רשיון להרוג - מס' 12

דיסק שהופץ במאות אלפים על חומרת עבירות התנועה ונהיגה לא זהירה, כמה זה אסור אפילו לפי התורה הקדושה.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
עמוד 3 מתוך 25

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים