שלישי, 09 פברואר 2016 07:14

לכל אחד התפקיד שלו

לכל אחד מאיתנו יש את המקום שבו הקדוש ברוך הוא מיקם אותו. "במקומך יושיבוך" - אתה נמצא בדיוק היכן שאתה צריך להיות. אם בורא עולם שלח אותך לכפר נידח, עליך לעשות שם קידוש ה'. גם אם נשלחת חלילה לכלא, יש לכך סיבה, יתכן שהזדמנת לשם כדי להחזיר יהודי אל אביו שבשמים.

פורסם ב- דבר הרב