ראשון, 17 נובמבר 2019 07:23

אמונה ללא חשבון

צריכים להאמין ללא חשבונות לאחרים

פורסם ב- אמונה וביטחון
ראשון, 10 נובמבר 2019 09:00

לחיות באמונה

עלינו לחיות באמונה

פורסם ב- אמונה וביטחון
חמישי, 26 אוקטובר 2017 06:47

לדעת להשתמש בכח

לדעת למצות את הכח הטמון בנו

פורסם ב- עידוד

אדם שקשור לבורא יתברך אף פעם לא יפול

פורסם ב- אמונה וביטחון
ראשון, 25 אוקטובר 2015 09:46

לדאוג לזולת

עלינו ללמוד מדרכו של אברהם אבינו כיצד לדאוג לזולת

שישי, 23 אוקטובר 2015 06:37

לא להילחם

בכדי להצליח לא נלחמים, לומדים את הדרך מאברהם אבינו...

פורסם ב- אמונה וביטחון
חמישי, 20 נובמבר 2014 11:13

אמונה תמימה

בפרשת השבוע מספרת התורה הקדושה על אברהם אבינו, אבי המאמינים, איך עבד את בוראו, כמה האמין בו ובטח עליו ולא נבהל מפני כל. השם יתברך אומר לאברהם "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" וכו' וכתוב "וילך אברהם כאשר דבר אליו ה'" לא הלך מפני שהבטיחו הבטחות, אלא כאשר דבר אליו ה'- אך ורק מפני צוויו של השם יתברך.

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 06 נובמבר 2014 17:05

יש מנהיג לבירה

ספר בראשית מלמד אותנו שיש בורא לעולם ויש מנהיג לבירה.

פורסם ב- אמונה וביטחון
חמישי, 06 נובמבר 2014 17:02

לצאת מהשטויות

אדם צריך ללכת בדרך הישר, דרך האבות הקדושים, ולצאת מדרך השטויות

פורסם ב- דרך התשובה
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

יתומים היינו ואין אב

קורות חייו של רבנו עובדיה יוסף זצ''ל, עמל התורה ואהבת ישראל שהייתה נטועה בליבו.

פורסם ב- יהדות
עמוד 1 מתוך 2