בוחן פתע: האם גם אתם רוצים לכבד את הוריכם ולזכות בקרקעות עבור המצווה? נסו לראות את הדברים קצת אחרת...