חמישי, 15 אוקטובר 2015 10:44

לא תעמוד על דם רעך

חייבים בכל תוקף להבין שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים! ואיך נוכל להישען עליו? וודאי שצריכים אנו לקבל על עצמינו לסור מרע קודם כל

פורסם ב- דבר הרב