שני, 02 פברואר 2015 08:38

זכייה בכרטיס הגרלה

שני חברים החליטו לקנות כרטיסי הגרלה. ומכיוון שאמרו חז"ל שמזל של שניים עדיף, לפיכך סיכמו ביניהם שאף על פי שכל אחד קונה את הכטיס בנפרד מכספו הפרטי, אולם בשעת קנייתם כל אחד יתכוון שהוא מגביה את הכרטיס שקונה כדי לזכות בו גם עבור עבירו. נמצא להבנתם, על ידי כך הם שותפים שווים בכל הכרטיסים שקנו, וממילא יצטרכו להתחלק ביניהם בכל זכיה שתהיה.

פורסם ב- משפטי התורה