רביעי, 07 יוני 2017 11:40

עצות מועילות לכיבוד הורים

מאוד קשה לי לכבד את ההורים... כיצד מתגברים?!

פורסם ב- מעניין

אדם שמכבד את הוריו זוכה לכל הטובות

פורסם ב- המסר היומי

בוחן פתע: האם גם אתם רוצים לכבד את הוריכם ולזכות בקרקעות עבור המצווה? נסו לראות את הדברים קצת אחרת...

שני, 30 יוני 2014 15:31

חיים ארוכים - מס' 10

חיזוק על מצוות כיבוד הורים, חומרתה ומעלתה, איך אפשר לכבר הורים גם שהם לא שומרים תורה ומצוות, ואיך אפשר לקרב אותם לתורה.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה