ראשון, 30 דצמבר 2018 09:14

להכיר טובה

תפיסת עולמם של כל הכופרים בהשם יתברך ובתורתו. בל נטעה, אין כפירתם בה' נובעת מתוך אידאולוגיה כזו או אחרת, כל כפירתם נובעת אך ורק מתוך מניע אחד, איך להוכיח שהעולם כולו, כולל כל אשר בו מאדם עד בהמה, עופות, דגים, עצים, ירח, כוכבים ומזלות, הכל בכל מכל כל, נוצר באופן מקרי ח"ו, כאילו שאין דין ואין דיין, עולם ללא בורא ומנהיג ח"ו, ואיש כל הישר בעיניו יעשה, שזוהי למעשה מטרתם הסופית, לעשות ככל העולה על רוחם.

 

פורסם ב- דבר הרב
ראשון, 16 דצמבר 2018 06:25

דין אמת

קשה מאוד להבין על מה כעס  יהודה? אלא אחים יקרים צריכים אנו להבין, השבטים הקדושים היו גדולי עולם, ולא מחשבותינו מחשבותם, ולא דרכינו דרכם, אלא כל מחשבתם הייתה אחת, במה חטאנו שכך מגיע לנו? ואם מגיע אז מגיע.

 

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 13 דצמבר 2018 13:40

מידת האמת

שמירת מידת האמת

פורסם ב- מידות
חמישי, 14 דצמבר 2017 07:29

אמונה מנצחת

אתה רוצה להיות מאמין גדול? דבר הרבה מענייני אמונה. קרה לך איזה דבר פרשו על פי אמונה, לא על פי טבע. שואלים אותך שאלות? ברוך ה', בעזרת ה', השם יעזור, אם ירצה ה'.

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 12 ינואר 2017 10:19

כיצד זוכים לראות פני משיח?

והזוהר כתב: "התחזקות הגוף, כרוכה בחולשת הנשמה". משמעות הדברים, באדם מצויים שני מרכיבים עיקריים המתמודדים ביניהם על העליונות, החלק הגופני החומרי והמרכיב הרוחני. כשהגוף גובר – החלק הרוחני נחלש, ולהיפך.

פורסם ב- פרשת השבוע