מתי מותר להכין את האוכל לחג? מתי מדליקים נרות? מתי עושים הבדלה?

מתי מותר להכין את האוכל לחג? מתי מדליקים נרות? מתי עושים הבדלה?

מתי מותר להכין את האוכל לחג? מתי מדליקים נרות? מתי עושים הבדלה?