ראשון, 18 ינואר 2015 10:52

חיים בזכות אמירת שלום

שמי משה ברנשטיין. כשהגעתי לגיל 13 נערכה לי מסיבה, במהלכה הופיע רב חשוב מאוד, רבי שלום שמו. בסיומה של המסיבה הוא פנה אלי: "מאחר שזה עתה נכנסת לעול מצוות, בודאי רוצה אתה לעלות מעלה מעלה. לכן יש לי עצה בשבילך, עליך לקבל על עצמך מעשה או מנהג טוב אחד, אותו תקיים בקפידה כל ימי חייך, אינך צריך לבחור בדבר מה קשה, בחר לך מנהג או מצווה שקל לקיימה, אך החלט שבה תדבק כל חייך,