חמישי, 20 נובמבר 2014 11:00

חדירת מי גשמים

על מי מהשכנים מוטל חיוב למנוע את חדירת מי הגשמים המחלחלים דרך המרפסת הדייר העליון לדירה שמתחתיו?

פורסם ב- משפטי התורה