רביעי, 23 מאי 2018 10:00

גדולת האדם הלומד תורה

חשיבות לימוד התורה

פורסם ב- עידוד
רביעי, 23 מאי 2018 10:00

גדולת האדם הלומד תורה

חשיבות לימוד התורה

פורסם ב- עידוד