שני, 30 נובמבר -0001 00:00

הצל שלך

בדרך שאדם מתנהג כך מתנהגים איתו משמיים כמו שכתוב ה' צילך - כמו הצל שלך.

פורסם ב- מוסר
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

סימנים בדרך

אדם צריך להתבונן ולקחת מוסר מהסימנים הקטנים שמראים לו משמיים כדי שישתנה ולא לחכות למכות הגדולות.

פורסם ב- התבוננות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

הטוב האמיתי

אדם לא יודע מהו הטוב האמיתי וצריך לחפשו כמו שאמר דוד המלך 'ואני קרבת אלקים לי טוב'.

פורסם ב- מוסר
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

טיפה ועוד טיפה

מעלת ההתקדמות בעבודת השם וגם בדברים רוחנים הצריכים סבלנות ולבסוף מגיעים התוצאות

פורסם ב- התבוננות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

לשמוע את האמת

אדם תמיד משקר את עצמו ולא מוכן לשמוע מה שהוא צריך לתקן אפילו אם זה האמת.

פורסם ב- מוסר
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

זהירות תהום

כמה אפשר להדרדר ולא להתבונן עד שאדם מגיע לתהום שממנה כבר אי אפשר לעלות בחזרה.

פורסם ב- מוסר
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

לב זהב

דרשה חזקה בנושא לב היהודי, האם יש לנו לב יהודי או לב של פרעה.

פורסם ב- מוסר
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

למי אתה שייך?

הדרשה עוסקת בעולם המטורף סביבנו ואנחנו בעצם צריכים לדעת למי אנחנו שייכים? לרחוב או לקב'ה.

פורסם ב- השפעת החברה
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

צירוף מקרים

מקרה - אותיות רק מהשם, אין טבע ואין צירוף מקרים כי הכל מושגח בהשגחה עליונה.

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

לראות את הנולד

בעניין איזהו חכם הרואה את הנולד, תמיד להסתכל קדימה בגשמיות וברוחניות.

פורסם ב- התבוננות
עמוד 9 מתוך 12