שני, 27 נובמבר 2017 08:12

השגחה עליונה

אין מראין לאדם דבר כלשהו ללא סיבה

פורסם ב- מעניין
שלישי, 06 ספטמבר 2016 11:05

לקבל ד"ש חם משמיים

כיצד יהודי קיבל דרישת שלום חמה מהקדוש ברוך הוא?

סיפור מחזק מאוד הממחיש את השגחתו של הקדוש ברוך הוא והידיעה שהכל לטובתנו

פורסם ב- מעניין