שלישי, 09 יולי 2019 10:41

הן עם לבדד ישכון

אשר עם ישראל מופרד ומרוחק מכל וכל ממנהגי הגויים וחוקותיהם, אזי אין עם אומה ולשון יכולים לשלוט בהם

פורסם ב- דבר הרב
שלישי, 09 יולי 2019 10:41

הן עם לבדד ישכון

אשר עם ישראל מופרד ומרוחק מכל וכל ממנהגי הגויים וחוקותיהם, אזי אין עם אומה ולשון יכולים לשלוט בהם

פורסם ב- דבר הרב