שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות מוקצה

מהו ביטול כלי מהיכנו, מתי אסור ומתי מותר.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות תשעה באב

הלכות ודינים לשבוע שחל בו תשעה באב, סעודה מפסקת, ערב הצום ויום הצום עצמו.

שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות מוקצה

שיעור שלישי על מוקצה מחמת גופו, עצמות קליפות ופינוי השולחן.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות מוקצה

שיעור קטן המשך להלכות מוקצה מחמת גופו וכלי שמלכתו לאיסור.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות ברכת הגומל

הלכות ברכת הגומל מתי מתחייבים לברך ואיך מברכים, וכן איך נשים יברכו.

פורסם ב- הלכות ברכות
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות מוקצה

הקדמה ללימוד הלכות שבת, והלכות מוקצה, מוקצה מחמת גופו וכלי שמלאכתו לאיסור.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות ברכות ב'

המשך הלכות ברכות הנהנין ועיקר וטפל.

פורסם ב- הלכות ברכות
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות ברכות א'

דינים ופרטים לברכות הנהנין.

פורסם ב- הלכות ברכות
שני, 30 יוני 2014 15:31

חג חנוכה

מיהם מכבים ומיהם היוונים ולמי באמת אני שייך?! דרשה חזקה ממסיבת חנוכה באור-דוד

שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות ערב שבת

הלכות הדלקת נרות שבת, דינים נחוצים שחייבים לדעת בין איש ובין אישה.

פורסם ב- הלכות שבת
עמוד 6 מתוך 7